DŮLEŽITÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Maximální zatížení (kg):

  • Značkové tažné zařízení je vždy vyvíjeno s ohledem na nejvyšší možné zatížení konkrétního modelu vozidla, tuto hodnotu definuje výrobce vozidla.
  • Pokud není maximální zatížení výrobcem vozu omezeno (vyznačeno v Technickém průkazu) např. z důvodu použití méně výkonného motoru, brzd, či chladicího systému, platí údaj maximálního zatížení jako podklad pro zapsání celkové hmotnosti brzděného přívěsu. Pokud je údaj v TP omezen, platí tato nižší hodnota.
  • U některých neznačkových tažných zařízení bývá, z důvodů úspory materiálu a nižší pevnosti výrobku, maximální zatížení sníženo. Proto se vyplatí věnovat pozornost důkladnému porovnání vlastností výrobků, aby se úspora neprodražila nízkou užitnou hodnotou.

Svislé zatížení (kg):

  • Každý vlek, či obytný přívěs by měl být tak vyvážen, aby tlak přívěsové spojky na kulový čep tažného zařízení nepřesáhl stanovenou hodnotu svislého zatížení.
  • Stejně tak při použití nosiče kol na kulový čep nesmí součet hmotností nosiče a jízdních kol překročit tuto hodnotu.
  • Na tažné zařízení se nesmí stoupat ani za kulový čep vléci jiná vozidla.

D-hodnota (kN):

  • tažné zařízení homologované podle EU 94/20 má na typovém štítku uvedenu i hodnotu tahu v kiloNewtonech.